Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen bestaan uit zonnecellen die meestal gemaakt zijn uit silicium dat veel voorkomt in de aardkost. Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Daarom heten zonnepanelen ook wel fotovoltaïsche cellen . Afgekort wordt gesproken van PV-systemen.

Nu bestaan er ook al dunne-film zonnecellen en derde generatie zonnepanelen die gebruik maken van polymeren, quantum-dots en nano antennes.
Zonnepanelen kunnen overal worden geplaatst: in velden, op gevels, op schuine en platte daken. De opgewekte stroom kan onmiddellijk worden verbruikt, op het net worden geplaatst of opgeslagen worden in accu´s.

Het vermogen van PV zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wp (Watt-piek), het piekvermogen bij standaard zoninstraling en een zonneceltemperatuur van 25°C. De jaarlijkse opbrengst van een optimaal opgesteld hellend PV-systeem met een vermogen van 1000 Wp (1 kWp) bedraagt onder de Belgische zon gemiddeld 850 kWh.
Wat is een omvormer?

Een omvormer is een onmisbaar onderdeel van een zonnepanelen installatie. Zonder omvormer kunt u de opgewekte energie niet gebruiken. Omvormers zetten de opgewekte gelijkstroom om in wisselstroom. Wisselstroom is geschikt voor het gebruik van elektrische apparaten. Vervolgens wordt de stroom via de meterkast geleverd aan het net.
De richting van jouw zonnepanelen

De richting van de zonnepanelen is belangrijk. Voor de beste prestaties dient de zon de gehele dag op de zonnepanelen de schijnen. De meeste zon kom uit zuidelijke richting, het is daarom dan ook vaak het beste de panelen naar het zuiden te monteren. Helaas is niet ieder dak geschikt om zonnepanelen richting het zuiden te plaatsen. Zonnepanelen die naar het zuidoosten of zuidwesten zijn geplaatst zullen ook een acceptabel rendement opleveren.

Design by door Reclamelab - privacybeleid